Oranžová bodka SK  Oranžová bodka 2 EN  Oranžová bodka 3 DE


Developer logo real corp


Spoločnosť Realcorp Finance s.r.o., so sídlom v Bratislave, je členom skupiny Realcorp s výlučne slovenským kapitálom a dlhodobo zabezpečeným financovaním.
Od roku 2003 pôsobí skupina Realcorp na realitnom trhu a podieľa sa na realizácii administratívnych, polyfunkčných i bytových objektov.

Medzi realizované stavby skupiny Realcorp patrí Polyfunkčné centrum Rusovská cesta v Bratislave, ukončené v roku 2004. Administratívna budova a sídlo spoločnosti v Bratislave, ukončená v roku 2006. V roku 2007 boli ukončené, Polyfunkčné centrum Rusovská cesta II. a 45 nízkoenergetických rodinných domov v Sládkovičove. A v roku 2011, bola ukončená Administratívna budova, Žabí Majer v Bratislave.

V súčasnosti realizuje skupina Realcorp v bratislavskej mestskej časti Petržalka okrem výstavby Polyfunkčného komplexu SOLAR, i Polyfunkčný objekt SKYBOX na Pajštúnskej ulici s termínom ukončenia v roku 2012.

Stálou snahou skupiny Realcorp, je realizovať výstavbu s vyváženou zodpovednosťou tak, aby sa prípadný nepriaznivý vývoj na realitnom trhu zásadne nedotýkal našich projektov.

Všetky doposiaľ realizované stavby boli bezproblémovo financované a taktiež vzťahy s jednotlivými zhotoviteľmi stavieb sú vždy korektné. A práve toto tvorí najdôležitejšie predpoklady na to, aby sa realizácia každého projektu ukončila v dohodnutom termíne, kvalite a včas odovzdala klientom do užívania.

Skupina Realcorp má ambíciu byť aj naďalej stabilnou súčasťou realitného trhu, a vytvárať kvalitnú ponuku nehnuteľností pre bývanie i podnikanie. Aj preto vždy kladieme dôraz na seriózny vzťah s klientom, ako budúcim vlastníkom bytu resp. obchodného či administratívneho priestoru.

Developeri | Architekti | Partneri     Copyright 2012 Solar. Design and code by Deedesign.