Oranžová bodka SK  Oranžová bodka 2 EN  Oranžová bodka 3 DE


Lokalita


Polyfunkčný komplex SOLAR sa nachádza v Bratislavskej mestskej časti Petržalka-Lúky, na pozemku medzi Budatínskou ulicou a Panónskou cestou. Ide o oblasť polyfunkčnej zástavby, bytových domov a objektov služieb.

Mestská časť Petržalka sa postupom rokov stáva žiadanou lokalitou z hľadiska strategickej polohy a kvality bývania. Väčšina pôvodných bytových domov, ktoré sú produktom hromadnej panelovej výstavby minulého storočia, sa podrobili rekonštrukcii a získali farebne odlíšené fasády. Tieto i ďalšie zmeny v rozvoji Petržalky napomáhajú vytvárať príjemnú lokalitu pre bývanie a potláčajú prvky, kedysi zaznávanej uniformity bytových domov.

Strategická poloha mestskej časti Petržalka, spočíva najmä vo výhodnom dopravnom napojení. Dostupnosť centra mesta Bratislavy, jej mestských častí a dôležitých lokalít zabezpečujú rýchlostné komunikácie napojené na obchvat mesta. Hustá sieť hromadnej dopravy zabezpečuje rýchle a komfortné spojenie s celou Bratislavou. Ďalšou výhodou lokality je jednoduché napojenie na dialničné komunikácie smerom na Budapešť, Viedeň, Prahu a celý zvyšok Slovenska.

Kvalita bývania v mestskej časti Petržalka, spočíva v množstve parkovej zelene a blízkosti známeho jazera Draždiak. Okrem iného, sa obyvateľom Petržalky ponúkajú dostupné športoviská i obľúbená hrádza pre dokonalé športové vyžitie.

Dnešná moderná Petržalka má k dispozícii kompletne vybudovanú infraštruktúru, zastúpenú sieťou známych obchodných prevádzok poskytujúcich komplexné služby. Občiansku vybavenosť dopĺňajú inštitúcie predškolského, základného, stredného i vysokoškolského vzdelávania.

V súčasnosti sa mestská časť Petržalka radí medzi kultúrne a spoločenské centrá, s bohatým zastúpením osvetových stredísk, vrátane úspešných koncertných, výstavných a veletržných podujatí.Developeri | Architekti | Partneri     Copyright 2012 Solar. Design and code by Deedesign.